Boek 1 – Hoofdstuk 2 SAMENVATTING BIJ BOEK 1 – HOOFDSTUK 2

Hoofdstuk 2: Het probleem van de wereldgeschiedenis

btn opener Elke cultuur heeft een strikt individuele manier om de wereld als natuur te zien. Maar in nog veel hogere mate heeft elke cultuur een strikt eigen soort van geschiedenis, ‘die het beeld en de stijl bepaalt waarin het algemene en het persoonlijke, het innerlijke en het uiterlijke, de wereldhistorische en de biografische wording onmiddellijk worden gezien, gevoeld en beleefd’. Het Westen kent de stijl van de autobiografie, de antieken niet. Bij het doorgronden van het tijds- en...

§ 14

De fysionomie van zowel de westerse als de Egyptische en Chinese geschiedenis wordt beheerst door het oergevoel van de zorg (voor toekomst en verleden). Tegenover het aan het ogenblik gewijde symbool van de fallus bij de Grieken en de lingam in de Indiase wereld, plaatst de westerse wereld het teken van de moeder met het kind – de toekomst – aan haar borst. Zo hadden de Egyptenaren Isis en haar kind Horus. Vanuit de moederlijke zorg ontstaat de vaderlijke zorg, en hiermee ‘het hoogste...
btn opener In deze paragraaf bespreekt Spengler de relatie tussen lot en toeval. ‘[W]at lot is en wat toeval, dat behoort tot de cruciale belevenissen zowel van de individuele ziel als van … hele culturen.’ Voor de alledaagse mens kan alles even toevallig lijken. De betekenisvolle mens, in  tegenstelling tot  de alledaagse mens, ‘voelt achter het volkse verband van het historisch-bewogen oppervlak een diepe logica van het worden, die in de idee van het lot tevoorschijn komt en in het licht waarvan...