Boek 1 – Hoofdstuk 2 SAMENVATTING BIJ BOEK 1 – HOOFDSTUK 2

Hoofdstuk 2: Het probleem van de wereldgeschiedenis

btn opener Spengler probeert aan de hand van enkele voorbeelden de relatie tussen toeval en lot te verduidelijken. Het is bijvoorbeeld toeval dat de Spanjaarden in de late periode van de westerse cultuur via de ondersteuning van Columbus zoveel invloed op de westerse cultuur hadden, ‘maar dat had geen invloed op de innerlijke logica van het tijdperk, dat in de grote revolutie – of een gebeurtenis van gelijke strekking – zijn voltooiing moest vinden’. De Franse revolutie had door een soortgelijke...

§ 18

De geest van de grote steden houdt vast aan een mechanistisch natuurbeeld en blijft in causaliteit denken, dat is zijn lot. Doelmatigheid is de manier waarop hij het lot probeert te assimileren in een wetenschappelijk model. Het versteende en starre beeld van de werkelijkheid gaat in de periode van grote steden overheersen. Zelfs op het vlak van de geschiedenis zoekt men wetten die men verstandelijk kan ervaren. Men vat de geschiedenis wetenschappelijk op, terwijl de geschiedenis naar haar...
btn opener De rationalistische geschiedschrijving en de hedendaagse sociologie wijzen een bepaalde groep feiten aan als de oorzaak van een andere groep feiten. De ene historicus kiest dit als oorzaak, de andere dat, en allemaal doen ze een beroep op redelijkheid. Gebeurtenissen zouden zich voltrekken volgens een redelijk doel. Er worden bijvoorbeeld rationele motieven verondersteld, zoals honger en liefde, die dan het historische gebeuren verklaren. Volgens Spengler gaat het om een cultus van het...