Boek 1 – Hoofdstuk 2 SAMENVATTING BIJ BOEK 1 – HOOFDSTUK 2

Hoofdstuk 2: Het probleem van de wereldgeschiedenis

btn opener De fysionomie van zowel de westerse als de Egyptische en Chinese geschiedenis wordt beheerst door het oergevoel van de zorg (voor toekomst en verleden). Tegenover het aan het ogenblik gewijde symbool van de fallus bij de Grieken en de lingam in de Indiase wereld, plaatst de westerse wereld het teken van de moeder met het kind – de toekomst – aan haar borst. Zo hadden de Egyptenaren Isis en haar kind Horus. Vanuit de moederlijke zorg ontstaat de vaderlijke zorg, en hiermee ‘het hoogste...

§ 15

In deze paragraaf bespreekt Spengler de relatie tussen lot en toeval. ‘[W]at lot is en wat toeval, dat behoort tot de cruciale belevenissen zowel van de individuele ziel als van … hele culturen.’ Voor de alledaagse mens kan alles even toevallig lijken. De betekenisvolle mens, in  tegenstelling tot  de alledaagse mens, ‘voelt achter het volkse verband van het historisch-bewogen oppervlak een diepe logica van het worden, die in de idee van het lot tevoorschijn komt en in het licht waarvan...
btn opener ‘De wereld van het toeval is de wereld van de eenmalig-werkelijke feiten, waar we als toekomst verlangend of angstig naartoe leven, die ons als levend heden optillen of terneerdrukken, die we in onze bespiegelingen als verleden met vreugde of droefheid kunnen herbeleven. De wereld van oorzaken en gevolgen is de wereld van het voortdurend mogelijke, de wereld van de tijdloze waarheden, die men door ontleding en onderscheiding leert kennen.’ Voor de wetenschappelijke natuurblik is de...