Boek 1 – Hoofdstuk 2 SAMENVATTING BIJ BOEK 1 – HOOFDSTUK 2

Hoofdstuk 2: Het probleem van de wereldgeschiedenis

btn opener ‘De systematische vorm van wereldbeschouwing heeft in het Westen in de vorige eeuw zijn hoogtepunt bereikt en is sindsdien over zijn hoogtepunt heen.’ De fysionomische heeft volgens Spengler zijn grote tijd echter nog voor zich. Spengler voorspelt dat alles uiteindelijk gevat zal worden in ‘één enkele reusachtige fysionomie van het menselijke’. In hoofdstuk 1 is wiskunde al als een hoofdstuk van de fysionomie behandeld. Hier werd de wiskundige als mens, als orgaan van een cultuur beschouwd....

§ 6

In de onvoorspelbare wirwar van gebeurtenissen, ontelbare gestalten en vergankelijkheden in de geschiedenis, kan men volgens Spengler zuivere vormen herkennen. In zijn bespreking van de geschiedenis beperkt Spengler zich tot de ‘uiterst kleine morfologische eenheid’ wereldgeschiedenis, dat wil zeggen de geschiedenis van de hogere mensheid en de grote culturen die tegenwoordig ongeveer 6000 jaar beslaat. Het is hem erom te doen de fysionomische betekenis van de grote culturen voor ogen te...
btn opener Het faustische beeld van de menselijke geschiedenis is een oneindige en vormeloze wirwar aan gebeurtenissen uit het verleden en mogelijke gebeurtenissen in de toekomst. In deze vormeloze feitenstroom - die Spengler ook de ‘oerzielachtige substantie’ noemt - komen vanaf een bepaald moment (zo’n 6000 jaar geleden) gestaltes op die een organische samenhang tussen gebeurtenissen aan het licht brengen: dat is de geboorte van een cultuur. Een cultuur ontstaat in een nauwkeurig te begrenzen...