Boek 1 – Hoofdstuk 3 SAMENVATTING BIJ BOEK 1 – HOOFDSTUK 3

Hoofdstuk 3: Macrokosmos

btn opener Spengler sluit dit hoofdstuk af met een beschrijving van de laatste grote taak van de westerse filosofie. Deze opgave betreft een puur westerse manier om geschiedenis in de hoogste zin te onderzoeken: een omvattende fysionomie van heel het bestaan, een morfologie van de wording van alle menselijkheid; de taak niet alleen het wereldgevoel van de eigen ziel te doorgronden, maar van alle zielen waarvan de afzonderlijke culturen uitdrukking zijn. Deze taak reikt ver boven de vermogens van de...

§ 1

De idee van ‘een wereldgeschiedenis van fysionomische aard’ is aan het eind van hoofdstuk 2, als laatste taak van de westerse filosofie, verbreed tot ‘de idee van een alomvattende symboliek’. Het onderzoek moet de innerlijke vorm en logica van het verleden vaststellen. De idee van het lot, als datgene wat de richting en het levensritme van culturen bepaalt, is het uiterste waartoe het kan doordringen. Toch vormt dit onderzoek enkel een fragment en de grondslag van een nog omvattender...
btn opener Symbolen behoren als iets wat verwerkelijkt is, tot de sfeer van de uitgebreidheid en het gewordene en dientengevolge is hun betekenis vergankelijk. De ervaring van vergankelijkheid onderscheidt mensen van dieren en vereist een besef van de dood. Hier ligt volgens Spengler de oorsprong van het hogere denken. Pas door het besef van en de angst voor de dood gaat men zorg dragen voor het leven en nadenken over wat er daarvoor of daarachter gelegen zou zijn. Alle religie, natuuronderzoek en...