Boek 1 – Hoofdstuk 2 SAMENVATTING BIJ BOEK 1 – HOOFDSTUK 2

Hoofdstuk 2: Het probleem van de wereldgeschiedenis

btn opener Spengler spreekt over de habitus en stijl van culturen en doelt daarmee op de hogere vormen van menselijke expressie zoals de kunst, maar ook op de keuzes en afwijzingen van kunstgenres, bestuurssystemen, communicatiemiddelen, sociale omgangsvormen enzovoort. Tot de habitus van een groep organismen behoren ook een bepaalde levensduur en een bepaald ontwikkelingstempo. Iedere cultuur heeft haar ritme. ‘Elke cultuur, elke vroege periode, elke opkomst en neergang, elk van haar intrinsiek...

§ 9

De ziel als idee van een bestaansvorm hangt samen met de zekerheid van een lot, dat haar verwerkelijking betreft. Dit brengt Spengler tot een analyse van de tegenstelling tussen de idee van het lot en het causaliteitsbeginsel. De idee van het lot vergt levenservaring in plaats van wetenschappelijke ervaring en werkt volgens een organische logica. Zij moet niet begrepen worden als fatalisme, predestinatie of andere causale opvattingen. In de lotsidee komt het verlangen van een ziel...
btn opener De idee van het lot maakt ook het probleem van de tijd toegankelijk. Geen enkele systeemdenker (inclusief Kant) heeft dit probleem begrepen, omdat ze de gerichtheid van de tijd niet zagen. Al het leven (richting, wil, driften) heeft een ten diepste met het verlangen verwante bewogenheid. Verder is het ondeelbaar, onomkeerbaar, eenmalig, onherhaalbaar en mechanisch gezien onvoorspelbaar: ‘dat hoort allemaal tot de essentie van het lot’. In tegenstelling tot ruimte, is tijd geen begrip, het...