Boek 1 – Hoofdstuk 2 SAMENVATTING BIJ BOEK 1 – HOOFDSTUK 2

Hoofdstuk 2: Het probleem van de wereldgeschiedenis

btn opener De geest van de grote steden houdt vast aan een mechanistisch natuurbeeld en blijft in causaliteit denken, dat is zijn lot. Doelmatigheid is de manier waarop hij het lot probeert te assimileren in een wetenschappelijk model. Het versteende en starre beeld van de werkelijkheid gaat in de periode van grote steden overheersen. Zelfs op het vlak van de geschiedenis zoekt men wetten die men verstandelijk kan ervaren. Men vat de geschiedenis wetenschappelijk op, terwijl de geschiedenis naar haar...

§ 19

De rationalistische geschiedschrijving en de hedendaagse sociologie wijzen een bepaalde groep feiten aan als de oorzaak van een andere groep feiten. De ene historicus kiest dit als oorzaak, de andere dat, en allemaal doen ze een beroep op redelijkheid. Gebeurtenissen zouden zich voltrekken volgens een redelijk doel. Er worden bijvoorbeeld rationele motieven verondersteld, zoals honger en liefde, die dan het historische gebeuren verklaren. Volgens Spengler gaat het om een cultus van het...
btn opener Spengler sluit dit hoofdstuk af met een beschrijving van de laatste grote taak van de westerse filosofie. Deze opgave betreft een puur westerse manier om geschiedenis in de hoogste zin te onderzoeken: een omvattende fysionomie van heel het bestaan, een morfologie van de wording van alle menselijkheid; de taak niet alleen het wereldgevoel van de eigen ziel te doorgronden, maar van alle zielen waarvan de afzonderlijke culturen uitdrukking zijn. Deze taak reikt ver boven de vermogens van de...