Boek 1 – Hoofdstuk 3 SAMENVATTING BIJ BOEK 1 – HOOFDSTUK 3

Hoofdstuk 3: Macrokosmos

btn opener Spengler citeert Goethe: ‘heel de kunst als iets levends te beschouwen, dat noodzakelijkerwijs een onmerkbare oorsprong, een langzame groei, een glanzend ogenblik van volmaaktheid en een geleidelijke aftakeling moet kennen, net als elk ander organisch wezen, alleen in meerdere individuen’. Volgens Spengler bevat ‘deze zin … de hele morfologie van de kunstgeschiedenis’. Tot op heden ontbreekt het de kunstgeschiedenis volgens Spengler aan distantie: ‘De kunstgeschiedenis staat voor de opgaaf...

§ 14

Volgens Spengler heeft men tot op heden de Arabische kunst nog niet als eenheid kunnen erkennen, en dit vormt een belemmering voor het gehele beeld van de kunstgeschiedenis. De jonge Arabische ziel werd in toom gehouden door de geest van de antieke beschaving, die men voor eeuwig hield, en de Romeinse politieke almacht. Dat de Arabische cultuur uiteindelijk faalde in het overnemen van de vormen van deze andere cultuur, maar ongewild en ongemerkt een eigen gesloten nieuwe vormenwereld...
btn opener De idee van een macrokosmos impliceert een aantal grote taken, onder andere een herziening van de kunstgeschiedenis. De culturen moeten als innerlijke processen worden begrepen. Om ontwikkelingen en veranderingen in de cultuurgeschiedenis te herkennen, heeft men de fysionomische terminologie van de verschillende zielen en de bijbehorende stijlen nodig.