Boek 1 – Hoofdstuk 3 SAMENVATTING BIJ BOEK 1 – HOOFDSTUK 3

Hoofdstuk 3: Macrokosmos

btn opener In deze paragraaf probeert Spengler meer voeling te creëren met de verschillen tussen culturen en hun oersymbolen aan de hand van architectuur, politieke leiders en literatuur. Typerend voor de faustische cultuur is de kathedraal, die van meet af aan boven alle optische grenzen lijkt uit te streven. Ook de architectuur van het raam is een belangrijk symbool van de faustische dieptebeleving. Daar ‘wordt de wil voelbaar om vanuit het innerlijk tot het grenzeloze door te dringen’. Verder noemt...

§ 11

Stijl stamt uit ‘de aard van de macrokosmos, uit het oersymbool van een grote cultuur’. Alleen de ‘als eenheid naar uitdrukking en betekenis toewerkende kunst van de grote culturen’ heeft stijl. De Russische ziel heeft nog geen duidelijke eigen stijl. De faustische stijl ontwaakte vlak voor het jaar 1000, toen was de idee van de vorm een onherroepelijk gegeven. Alleen de ontwikkeling ervan moest nog plaatsvinden. Het Egyptische oersymbool van de weg zag aan het begin van de vierde dynastie...
btn opener De Egyptische stijl is uitdrukking van een dappere ziel: ‘Men waagde van alles, maar zweeg erover.’ In de faustische en sprekende cultuur wordt met de gotiek en de barok ‘de overwinning van het zware een motief van de vormentaal waarvan men zich voortdurend bewust is. De toneelstukken van Shakespeare spreken luidkeels over het wanhopige conflict tussen wil en wereld. De mens in de oudheid stond zwak tegenover de machten’. De Griek ontdekte een bedwelmende schoonheid in het verdragen en...