Boek 1 – Hoofdstuk 3 SAMENVATTING BIJ BOEK 1 – HOOFDSTUK 3

Hoofdstuk 3: Macrokosmos

btn opener De idee van ‘een wereldgeschiedenis van fysionomische aard’ is aan het eind van hoofdstuk 2, als laatste taak van de westerse filosofie, verbreed tot ‘de idee van een alomvattende symboliek’. Het onderzoek moet de innerlijke vorm en logica van het verleden vaststellen. De idee van het lot, als datgene wat de richting en het levensritme van culturen bepaalt, is het uiterste waartoe het kan doordringen. Toch vormt dit onderzoek enkel een fragment en de grondslag van een nog omvattender...

§ 2

Symbolen behoren als iets wat verwerkelijkt is, tot de sfeer van de uitgebreidheid en het gewordene en dientengevolge is hun betekenis vergankelijk. De ervaring van vergankelijkheid onderscheidt mensen van dieren en vereist een besef van de dood. Hier ligt volgens Spengler de oorsprong van het hogere denken. Pas door het besef van en de angst voor de dood gaat men zorg dragen voor het leven en nadenken over wat er daarvoor of daarachter gelegen zou zijn. Alle religie, natuuronderzoek en...
btn opener ‘Ruimte’ is dus geen a priori aanschouwingsvorm zoals bij Kant. Dit wordt volgens Spengler ook duidelijk uit de ruimtebeleving van de dromer en het kind, die heel anders kunnen zijn dan degene waar Kant het over heeft. Een tweede kritiekpunt op Kant dat Spengler in deze paragraaf uit, is dat de ruimtelijkheid verandert samen met het veranderen van de aanschouwde afstand. Een derde kritiekpunt is dat met de ontdekking van de niet-euclidische wiskunde door Gauß er meerdere, van elkaar...