Boek 1 – Hoofdstuk 6 SAMENVATTING BIJ BOEK 1 – HOOFDSTUK 6

Hoofdstuk 6: Faustische en apollinische natuurkennis

btn opener In de twee hoofdwetten van de thermodynamica komt de faustische geest tot uitdrukking. De eerste wet (van behoud van energie) fixeert het wiskundige karakter van de ‘contrapuntisch-dynamische causaliteit’ en bijbehorende processen. De tweede hoofdwet stelt vast dat het natuurgebeuren in principe één kant op gaat. Het onderwerp van deze hoofdwet, de entropie, is volgens Spengler een duidelijk symbool van neergang. Net als de oerwoorden kracht en wil, laat entropie zich niet toereikend...

§ 15

In de laatste paragraaf schetst Spengler in grote lijnen de afloop van de westerse wetenschap. Dankzij zijn historische blik kan alleen de faustische geest vooruitkijken naar het onafwendbare lot. ‘Er staat ons nog een laatste geestelijke crisis te wachten, die de hele Europees-Amerikaanse wereld in haar greep zal krijgen.’ Door permanente verfijning van haar vraagstellingen en methodes gaat de exacte wetenschap haar zelfvernietiging tegemoet. Spengler voorspelt dat de faustische...
btn opener Het verschil tussen het kosmische en het microkosmische komt naar voren in het verschil tussen plant en dier. Een plant is helemaal kosmisch, deel van het landschap en overgeleverd aan het natuurproces. Een dier is kosmisch en tegelijkertijd microkosmisch: dieren vormen kleine werelden op zich binnen een andere grote wereld; ze kunnen kiezen en zijn vrij en onafhankelijk tegenover de rest van het heelal. Het kosmische is periodisch, gericht, verlangen en tact, het microkosmische is polair...