Boek 1 – Hoofdstuk 6 SAMENVATTING BIJ BOEK 1 – HOOFDSTUK 6

Hoofdstuk 6: Faustische en apollinische natuurkennis

btn opener Het atheïsme is volgens Spengler nog niet naar zijn ware aard begrepen. Goed begrepen, aldus Spengler, is het atheïsme ‘de noodzakelijke uitdrukking … van een inherent voltooid, in zijn religieuze mogelijkheden uitgeput, aan het anorganische ten prooi vallend zielenleven’. Atheïsme is niet zozeer een bewuste mening; het kan zelfs samengaan met een verlangen naar religiositeit. Daarentegen is atheïsme wel een noodzakelijke historische toestand. Atheïsme hoort bij de grotestadsmens van de...

§ 12

Systematische kennis is een constructie van de geest van rijpe culturen die zich conceptueel meester probeert te maken van de hem omringende wereld. Deze kennis heeft haar oorsprong in het gods- of godengevoel van de bijbehorende cultuur en heeft de kenmerken van de vormenwereld van de ziel waartoe ze behoort. ‘De grote levensvisies waren indertijd in gestalten, in goden uitgedrukt; vandaag de dag drukt men die uit in begrippen. Toentertijd was de productieve kracht groter, tegenwoordig is...
btn opener In de twintigste eeuw heeft de West-Europese natuurkunde de grens van haar innerlijke mogelijkheden bereikt. Ze heeft het faustische natuurgevoel in conceptuele kennis omgezet en de gestalten van een vroegtijdig geloof in mechanische vormen. Ondanks het nog toenemende succes in het behalen van praktische en theoretische resultaten, is de natuurwetenschap in wezen al in verval. Dit gebeurt op basis van historische noodzakelijkheid: het is ook de natuuropvattingen van andere culturen op die...