Boek 1 – Hoofdstuk 6 SAMENVATTING BIJ BOEK 1 – HOOFDSTUK 6

Hoofdstuk 6: Faustische en apollinische natuurkennis

btn opener In de twintigste eeuw heeft de West-Europese natuurkunde de grens van haar innerlijke mogelijkheden bereikt. Ze heeft het faustische natuurgevoel in conceptuele kennis omgezet en de gestalten van een vroegtijdig geloof in mechanische vormen. Ondanks het nog toenemende succes in het behalen van praktische en theoretische resultaten, is de natuurwetenschap in wezen al in verval. Dit gebeurt op basis van historische noodzakelijkheid: het is ook de natuuropvattingen van andere culturen op die...

§ 14

In de twee hoofdwetten van de thermodynamica komt de faustische geest tot uitdrukking. De eerste wet (van behoud van energie) fixeert het wiskundige karakter van de ‘contrapuntisch-dynamische causaliteit’ en bijbehorende processen. De tweede hoofdwet stelt vast dat het natuurgebeuren in principe één kant op gaat. Het onderwerp van deze hoofdwet, de entropie, is volgens Spengler een duidelijk symbool van neergang. Net als de oerwoorden kracht en wil, laat entropie zich niet toereikend...
btn opener In de laatste paragraaf schetst Spengler in grote lijnen de afloop van de westerse wetenschap. Dankzij zijn historische blik kan alleen de faustische geest vooruitkijken naar het onafwendbare lot. ‘Er staat ons nog een laatste geestelijke crisis te wachten, die de hele Europees-Amerikaanse wereld in haar greep zal krijgen.’ Door permanente verfijning van haar vraagstellingen en methodes gaat de exacte wetenschap haar zelfvernietiging tegemoet. Spengler voorspelt dat de faustische...