Het in Band I geformuleerde doel van De ondergang, dat van een duiding van het westerse heden en haar toekomst op basis van een morfologie van de wereldgeschiedenis, geldt ook voor Band II. Waar in Band I het onderscheid tussen de wereld als natuur en de wereld als geschiedenis centraal stond en Spengler zich hoofdzakelijk richtte op de grote symboliek van de hoge culturen, werkt Spengler in Band II voornamelijk vanuit zijn begrip van leven, en de twee manieren waarop het vorm krijgt:...