In De ondergang van het Avondland probeert Spengler het lot van de huidige, westerse civilisatie (+/-1800-2000) te doorgronden en voorspellen. Zoals hij in de inleiding aangeeft, vereist deze op zichzelf al ambitieuze opgave een methode die alleen ontwikkeld kan worden aan de hand van een nog veel omvangrijkere studie: die van de geschiedenis van ‘de hogere mensheid en de grote culturen die tegenwoordig ongeveer 6000 jaar beslaat’ (H2.6). Op basis van een analyse van de acht grote culturen...