Het is vooral het eerste deel van Der Untergang dat rond verschijnen veel los maakte. Historicus Stuart Hughes noemde 1919 dan ook ‘het jaar van Spengler’ (Oswald Spengler: a critical estimate (1975), p. 4). Primair beschouw ik Der Untergang als een antwoord op een debat van een meer wetenschapstheoretische aard, namelijk het debat over de methode van de geschiedschrijving. In de meest basale termen behelst dit de vraag naar de methode van historisch onderzoek: moet een historicus bepaalde...