Spengler houdt zich ernstig en zonder ironie bezig met wijsgerige antropologie. In al zijn ‘politieke incorrectheid’ raakt hij daarmee aan alle moeilijke vragen van onze tijd over identiteit, ras en culturele normen. Spengler ziet dit als een strijd der culturen. Een strijd die Het Avondland volgens de Duitse denker verliest. Daarmee sluit hij aan bij breed gevoelde sentimenten van verlies aan culturele eigenheid in de samenleving en daar weten Nederlandse academici zich geen raad mee.In de...