In het voorjaar van 1918, bijna honderd jaar geleden, verscheen Der Untergang des Abendlandes van Oswald Spengler bij een tamelijk onbekende uitgever in Wenen. Pas in 1919, bij de tweede druk door de vermaarde uitgeverij C.H. Beck Verlag in München, werd het boek met de dreigende titel een sensatie in Duitsland.Het SpenglerjaarHet eerste jaar na de Eerste Wereldoorlog was een gistend jaar: het schokeffect van het verdrag van Versailles, de revoluties in de Duitse steden, nieuwbakken...