Niet eerder kwam het verzoek om een boek te bespreken lichtelijk absurd op mij over. Het mailtje van Uitgeverij Boom over Oswald Spenglers De ondergang van het Avondland had die zeldzame kwaliteit. De uitgever had alvast een aantal vragen voorbereid. ‘Wat zegt het boek ons over de toekomst van de democratie? Op welke manier biedt Spenglers werk ons een zinvol perspectief op de multiculturele samenleving en op de geopolitieke rol van het Westen? Had Spengler gelijk of toch niet?’Ik...