In de nadagen van de Sovjetunie presenteerde Samuel Huntington zijn Clash of Civilizations-theorie als het nieuwe paradigma om de wereld van na de Koude Oorlog te begrijpen. Zijn werk was echter minder vernieuwend dan hoe hij het presenteerde. Een kleine tachtig jaar eerder had Oswald Spengler met zijn Der Untergang des Abendlandes een vergelijkbaar werk geschreven, waarin het nabije verval van de westerse beschaving centraal stond. Net als Huntington presenteerde Spengler zijn werk als een...