De morfoloog in het AntropoceenHet is waarschijnlijk een cliché om te zeggen dat ‘vorm’ – of een samenstelling met dit woord: denk aan ‘oervorm’, ‘vormentaal’, ‘vormproblemen’, ‘wereldvorming’ enzovoorts – het belangrijkste woord in De ondergang van het Avondland is. Geen wonder, de auteur van dit immense werk gaat het, blijkens de ondertitel, om niets anders dan een ‘morfologie’ van de wereldgeschiedenis. Het gaat dus om het schetsen van een ‘vormenleer’ die, zo blijkt uit de inleiding,...