De totaliteit hervondenAls ‘een gids, in wiens ogen iets van den gloed van den waanzin blonk’, zo typeerde Johan Huizinga zijn Duitse collega Oswald Spengler na het lezen van diens De ondergang van het Avondland. Hoewel hij aanvankelijk werd meegevoerd in de historische denkwereld die Spengler zijn lezer voorschotelde, keerde Huizinga zich uiteindelijk tegen de minachting van de feiten waarvan het werk doordrongen is. Spengler had, zo meende Huizinga, werelden van gedachte met elkaar willen...