Culturen voorgesteld als levensvormenOver Spengler moet allereerst gezegd worden dat zijn levensloop in alles naar de conceptie voert van De ondergang van het Avondland. Daarop volgt de receptie van dat werk en ten slotte wordt Spenglers leven geheel beheerst en getekend door zijn reacties op die receptie. Steeds keert daarbij terug dat er volgens Spengler ‘culturen’ bestaan, wezenlijk van elkaar te onderscheiden ‘levensvormen’. In de geschiedenis maken zij een analoge ontwikkeling door die...