Eind mei dit jaar verscheen in de rechtse Amerikaanse krant The Wall Street Journal een opiniestuk dat Oswald Spengler uit het hart gegrepen zou zijn. In het artikel beschreven Donald Trump’s nationale veiligheidsadviseur H. R. McMaster en Gary D. Cohn, de hoogste economische adviseur van de president, hun visie op politiek en samenleven. De wereld, aldus twee van de belangrijkste functionarissen in de regering van het machtigste land op aarde, is geen ‘internationale gemeenschap’ waar...